Högmässa i Sockenstugan, Pernå

sön 8.9 kl. 10.00 – 11.00

Sockenstugan i Pernå

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Sextonde söndagen efter pingst, Tema: Guds omsorg, Sockenstugan, Liturg: Minna Silfvergrén, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Vera Tollander, Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Proviantgatan 4, 00980 Helsingfors, FI69 1014 3000 2126 27)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling