Gudstjänst med parentation

lör 2.11 kl. 10.00 – 11.00

Lovisa kyrka

Vi firar gudstjänst med parentation. Vi läser upp de avlidnas namn som har jordfästs efter alla helgonsdag 2023 som vi fått tillstånd att läsa upp. Vi tänder ljus och lyssnar till musik samt firar nattvard.

Helgdag: Alla helgons dag, Tema: De heligas gemenskap, Lovisa kyrka
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling