Vi deltar ännu i ett sista farväl av en familjemedlem, vän eller bekant.

När sorgen möter

Då en anhörig dör kommer livet av sig, allt blir annorlunda och det är svårt att fungera som vanligt.

Begravningen är ett sätt att ta avsked. Vid begravningen får vi tacka för vad den döda gett oss och be om förlåtelse för det som inte blev som vi tänkt i vår relation. Vid begravningen lyser prästen frid över den döda och överlåter den döda i Guds gemenskap och frid.

Praktiska saker att tänka på

Begravning
När någon dött tar de anhöriga kontakt till församlingen, genom besök eller per telefon.
Man bokar jordfästningsdag och platsen för jordfästning och eventuell minnesstund.
Präst och kantor till jordfästningen och minnesstunden bokas också via församlingskansliet. Senare tar prästen kontakt med anhöriga för ett samtal. Då kan de anhöriga samtala om allt som hör samman med dödsfallet, jordfästningen och minnesstunden.

Man kan också kontakta kantor för att diskutera musik vid jordfästningen och minnesstunden.
I församlingskansliet väljer de anhöriga gravplats.

Jordfästningar hålls i kapellet, i kyrkan eller vid graven.

Minnesstund kan hållas i församlingshemmet eller annan valfri plats. Om ni väljer att hålla minnesstunden i församlingens lokaler, bokas den samtidigt som jordfästningen.


Tacksägelse

Oftast nämner man den avlidna i högmässan på söndagen efter jordfästningen. Detta kommer de anhöriga och prästen överens om.


Ljuständning

På Alla helgonsdag hålls en gudstjänst i församlingen och ljus tänds för alla de församlingsbor som avlidit sedan senaste Alla helgonsdag.

Begravning