Kyrkor och lokaler

Åtminstone t.o.m. 31.7 hyr vi inte ut våra utrymmen, endast kyrkor och kapell är i bruk.

 

Inom området för Agricola svenska församling finns flera kyrkor och kapell. Förutom dem finns det också församlingshem, församlingsgård och andra lokaler. Du hittar dem alla i balken till vänster.

Våra utrymmen kan hyras för familjefester bl.a. dop, bröllop, jordfästningar, minnesstunder och födelsedagar.

Tilläggsinformation från församlingskansliet

Priser för hyrning av våra utrymmen
 


För församlingsmedlemmar kostar det ingenting att hålla förrättningar i våra kyrkor och kapell

 

Kyrkornas öppethållningstider sommaren 2020

Lovisa kyrka 2.6-8.8 ti-lö kl. 10-17. Guide på plats
Pernå kyrka 2.6-8.8 ti-lö kl. 10-17. Guide på plats
Strömfors kyrka 2.6-31.8 ti-lö kl. 10-17. Guide på plats
Lappträsk kyrkor onsdagar kl. 13-15 under tiden 3.6-5-8
Liljendal kyrka torsdagar kl. 13-15 under tiden 4.6-6.8

Obs! Kyrkorna är inte öppna fredag 19.6.2020

 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp