Kyrkor och lokaler

Inom området för Agricola svenska församling finns flera kyrkor och kapell. Förutom dem finns det också församlingshem och andra lokaler. Mera info om våra lokaler finns i balken till vänster.

 

Våra utrymmen kan hyras för familjefester bl.a. dop, bröllop, jordfästningar, minnesstunder och födelsedagar eller möten.
Tilläggsinformation och bokningar från församlingssekreteraren tfn 044 722 9241 eller agricolaforsamling@evl.fi

 

Praxis vid bokning av lokaler

•    Hyran för lokalen bestäms enligt huvudpersonen (den som döps, vigs, konfirmeras eller välsignas)
•    Förrättningar i kyrkor och kapell är gratis för dem som hör till kyrkan
•    Hyran för församlingshem och andra utrymmen bestäms förutom medlemskap i kyrkan också av boningsort. En lokal invånare som är medlem i kyrkan har den fördelaktigare hyran.
•    Alla festlokaler hyrs ut 5 timmar åt gången. För tilläggstimmar debiteras skilt och de ska bokas i förväg.
•    Mötesutrymmen hyrs ut för max 3 timmar/gång.
•    Den som hyr lokalen ansvarar för att ordna och städa utrymmet i ursprungligt skick efter tillställningen inför följande användare. Kärlen diskas, soporna förs ut, ytorna torkas av.
•    I hyran ingår kök, borddukar, el och vatten.
•    För närmare information, se prislista för uthyrning av lokaler. 

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
 

 

 

Kyrkornas öppethållningstider sommaren 2021

Lovisa, Pernå och Strömfors kyrkor är öppna 8.6-14.8 ti-lö kl. 10-17, kyrkguide på plats

Lappträsk kyrka är öppen 9.6-4.8 på onsdagar kl. 13-15, församlingsmästare på plats 

Liljendal kyrka är öppen 10.6-5.8 på torsdagar kl. 13-15, församlingsmästare på plats 

 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp