Kyrkor och lokaler

Inom området för Agricola svenska församling finns flera kyrkor och kapell. Förutom dem finns det också församlingshem och andra lokaler. Mera info om våra lokaler finns i balken till vänster.

För tillfället hyr vi inte ut församlingshem och andra lokaler till utomstående

Våra utrymmen kan hyras för familjefester bl.a. dop, bröllop, jordfästningar, minnesstunder och födelsedagar eller möten.
Tilläggsinformation och bokningar från församlingssekreteraren tfn 044 722 9241 eller agricolaforsamling@evl.fi

 

Praxis vid bokning av lokaler


•    Hyran av lokalen bestäms enligt huvudpersonen (den som döps, vigs, konfirmeras eller välsignas)
•    Förrättningar i kyrkor och kapell är gratis för dem som hör till kyrkan
•    Hyran av församlingshem och andra utrymmen bestäms förutom medlemskap i kyrkan också av boningsort. En lokal invånare som är medlem i kyrkan har den fördelaktigare hyran.
•    Alla festlokaler hyrs ut 5 timmar åt gången. För tilläggstimmar debiteras skilt och de ska bokas i förväg.
•    Mötesutrymmen hyrs ut för max 3 timmar/gång.
•    Den som hyr lokalen ansvarar för att ordna och städa utrymmet i ursprungligt skick efter tillställningen inför följande användare. Kärlen diskas, soporna förs ut, ytorna torkas av och golven sopas/dammsugas.
•    I hyran ingår kök, borddukar, el och vatten.
•    För närmare information, se prislista för uthyrning av lokaler. 

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. Under Corona-pandemin är uthyrningen av lokaler begränsad.
 

 

Kyrkornas öppethållningstider sommaren 2021

Lovisa, Pernå och Strömfors kyrkor är öppna 8.6-14.8 ti-lö kl. 10-17, kyrkguide på plats

Lappträsk kyrka är öppen 9.6-4.8 på onsdagar kl. 13-15, församlingsmästare på plats 

Liljendal kyrka är öppen 10.6-5.8 på torsdagar kl. 13-15, församlingsmästare på plats 

 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp