Varje minut utsätts 4 unga för våld i skolan i Finland

Enkäten Hälsa i skolan 2021 visar att varje vecka upplever hela 40 000 unga våld i skolan. Även antalet våldsbrott bland unga under 18 år har ökat i Finland mellan 2015 och 2021 säger polisens statistik. Ökningen är mest alarmerande bland 12–14-åringar, hela 134 procent. Såväl förövarna som offren behöver vår hjälp.

Vi vuxna kan se till att man tar tag i våldssituationerna. Genom stöd i ett tidigt skede kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen. Också i världens katastrofområden lever det barn och unga som är i desperat behov av trygghet och möjligheter till en ljusare framtid. De unga klarar sig inte utan vår hjälp. Allas bidrag är viktiga.

Vänta inte. Donera.

Stöd till medlingsverksamhet

Genom att bemöta de unga med respekt kan man förstå orsakerna till våldshandlingarna och påverka dem. Medlen från Gemensamt Ansvar 2023 används för medling i och lösande av ungas våld och konflikter. Den nationella samarbetspartnern Stationens Barn rf utvidgar sin verksamhet som syftar till att lösa komplicerade konflikter bland unga bland annat genom medling. Dessutom blir en del av insamlingsintäkterna kvar i församlingarna och används för att stödja unga och för hjälparbete.

Av Gemensamt Ansvars insamlade medel styrs 40 procent till Finland. Av insamlingsintäkterna går 20 procent till Stationens Barn rf för att förhindra och motverka skol- och ungdomsvåld. Resterande 20 procent av den andel som blir kvar i Finland går till den insamlande församlingen för att stödja de unga och för övrigt hjälparbete i det egna området. 

Så här når hjälpen fram

 

Allas insats behövs för att unga inte ska behöva uppleva psykiskt eller fysiskt våld i skolan, på fritiden eller i sociala medier.
 

Delta i Gemensamt Ansvar insamlingen

- via församlingens MobilePay, använd numret: 31687, referens 305420 
- via församlingens Donationssida på webben: gemensamtansvar.fi/agricolasv
- via bankkonto: 
     Aktia FI82 4055 0010 4148 41
     Nordea FI16 2089 1800 0067 75
     OP FI14 5000 0120 2362 28
     Refrens: 305420

Kyrktjänsts insamlingstillstånd på det finländska fastlandet RA/2020/639, gäller tills vidare.
På Åland: Insamlingstillstånd ÅLR/2022/9229, gäller 1.1–31.12.2023
 

 

Gemensamt Ansvar insamlingen inleds på Kyndelsmässodagen 5.2 och pågår hela året.

Tack för ditt bidrag!

 

Varje vecka utsätts nästan 40 000 unga för våld i skolan i Finland. Vänta inte. Donera. Gemensamt Ansvar

Medlen från Gemensamt Ansvar 2023 används för medling i och lösande av ungas våld och konflikter


Den inhemska samarbetspartnern inom Gemensamt Ansvar 2023 är Stationens Barn rf, som med insamlingsmedlen utvidgar sitt arbete för att lösa allvarliga konflikter bland unga. Föreningen satsar särskilt på att sprida sitt K-0-arbete (från finskans Kiusaaminen Nolla, noll mobbningsfall) samt gatumedling till nya orter i Finland. 

En K-0-expert kan bistå vid allvarliga och utdragna mobbningsfall när skolans och föräldrarnas insatser och resurser inte räcker till. K-0-experten är utomstående och neutral och arbetar förutom med elever och vårdnadshavare också med ett stort professionellt nätverk. 

I gatumedlingen, ett koncept som tagits fram vid Stationens Barn rf, träffas minderåriga parter i en konflikt på ett tryggt möte där även vårdnadshavaren alltid är med. Medlaren är yrkesutbildad inom det pedagogiska området. Medlingen stöder barnets eller den ungas uppväxt och hälsa genom att erbjuda förövaren möjlighet att möta sitt offer, påverka behandlingen av fallet och på riktigt ta ansvar för sin handling.

Gemensamt Ansvar officiella nätsida

Gemensamt Ansvar sedan 1950

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för medmänsklig omtanke och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och i världens humanitära katastrofområden oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse. Insamlingen genomförs av alla församlingar inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö.