Lär känna din församling

Nu har du varit på skribaläger. Under lägret har du fått uppleva och lära dig en hel del, om den kristna tron och kanske också om dig själv. Nu är det dags för det som kallas "församlingsorientering", alltså att lära känna din hemförsamling. 

Hur lär man känna sin församling? Genom att aktivt vara med. Så enkelt är det. I år är det tre olika uppgifter du ska göra. 1) Gudstjänstdetektiv 2) Ungdomskväll 3) Välj 3 st aktiviteter som du gör för dig själv eller tillsammans med någon. Info om dem hittar du lägre ner på sidan. 

Alla rapporter skickar du till din gruppledare. Vem din gruppledare är meddelas i din WhatsApp. Rapporterna kan du göra som det bäst passar dig, skriv, rita, måla, banda in ljudfil eller gör en video eller så kan du fast ringa till gruppledare. Stilen är fri! 

När ska församlingsorienteringen vara gjord? Allt ska vara klart senast den 13.11.2020. 

Hur ska jag veta vad händer och när i församlingen? Lägre ner på den här sidan hittar du en händelsekalender där allt som händer i församlingen är listat. Du hittar också allt på adressen www.agricolaforsamling.fi och vi annonserar också i Nya Östis och i Facebook. Undrar du över något ska du ta kontakt med din gruppledare. Kolla också Ungagricola på Facebook och Instagram. 

När du valt dina uppgifter så går du till anmälningssidan längst ner på sidan och klickar in dina val. Lycka till! Har du frågor så får du kontakta Minna, Ann-Mari eller Dan. 

Du minns väl att alla delar ska vara gjorda för att du ska kunna bli konfirmerad?

Det här hör till församlingsorienteringen i år 2020: (gäller alla konfirmander oavsett vilket läger du deltagit i)

1. Delta i en gudstjänst som gudstjänstdetektiv

Före lägret hade du i uppgift att delta i några gudstjänster som detektiv. Nu har du lite erfarenhet av gudstjänster.

Din uppgift under församlingsorienteringen är den samma som före lägret men med den "tvisten" att du också får fundera hur din syn på gudstjänsten har förändrats under din skribatid.

Klicka HÄR så kommer du till gudstjänstdetektivuppgiften. Den här gången skickar du rapporten till din gruppledare! 

När strömmade gudstjänster, på nätet, firas hittar du i händelsekalendern på den här sidan. Du kan också delta i en strömmad gudstjänst från någon annan församling. Varje söndag ordnas högmässa i två olika kyrkor och av dessa så strömmas en högmässa i månaden.

 

2. Du kan delta i en ungdomskväll

Varje vecka ordnas ungdomkvällar enligt följande, utom på helgdagar: 

  • Liljendal prästgård, Eskilomvägen 1. Måndagar kl. 15.00- 17.30
  • Prästis,  Alexandersgatan 11A Lovisa. Torsdagar kl. 18.00-20.30
  • Klubin Pernå prästgård, Backstensstrand 55.  Fredagar kl. 18-21.00

Under ungdomskvällarna får man vara och göra olika saker tillsammans. Under kvällen serveras något smått att äta och en liten andakt. Kom ihåg att man deltar i verksamheten bara om man är helt frisk.

Du rapporterar att du varit med på en ungdomskväll genom att ta en selfie tillsammans med kvällens ledare och skickar bilden till din gruppledare. 

 

3. Delta i / gör 3 aktiviteter i församlingen, för dig själv eller med en kompis

Välj tre (3) aktiviteter av de här: 

 

1. Lö 10.10 kl. 10-13 Knatteklubb i Prästis i Lovisa

2. On 21.10 kl. 17-21 Pappadag i Lappträsk församlingshem, inhiberad p.g.a corona restriktionerna (19.10)

3. Lö 14.11 kl. 11-14 Familjeskoj i Lappträsk församlingshem, inhiberad p.g.a. corona restriktionerna (19.10)

(Om dessa hittar du mera information under barn och familj på hemsidan)

4. Läs en bok om kristendomen, kristen tro eller någon känd person inom kristendomen.  Du får själv välja vilken, meddela vilken bok och vem som är författaren.

5. Intervjua en anställd i församlingen, samfälligheten eller en församlingsmedlem. Du tar själv kontakt med den du vill intervjua och funderar på förhand ut vilka frågor som du vill ha svar på. Vem du intervjuar meddelar du också via blanketten. De anställda i församlingen och samfälligheten hittar du HÄR

6. Läs ett evangelium  Nya testamentet i bibeln inleds med fyra evangelier. Evangelium betyder goda/glada nyheter.  Evangelierna berättar om Jesus. Välj ett evangelium och läs och berätta på något sätt om det du läst. 

7.  Fira andakt med andra I församlingen firas många andakter varje vecka. Du kan t.ex. fira andakt tillsammans med andra ungdomar i församlingens ungdomsverksamhet under ungdomskvällarna. Du kan också samla några vänner t.ex. med någon teknisk lösning på nätet via telefon eller dator och fira andakt tillsammans med dem. Det finns också en del andakter på vår Youtube-kanal. 

8. Träna självkänslan Om du behöver stärka din självkänsla kan du göra en "Jag är bra"-dagbok. Under en veckas tid skriver du varje dag ner 3 saker som du gjort bra, 3 saker som du är glad över och 3 saker som du behöver hjälp med. Dagbokens innehåll håller du för dig själv men berätta på något sätt att du gjort en sådan och hur det kändes.

Att stärka självkänslan tar lång tid så fortsätt gärna övningen efter att veckan är slut. Kanske det här blir en nyttig och fin rutin i ditt liv?

9. Gör något gott för någon

I Bergspredikan (Matt 5-7) predikar Jesus om kärleken till nästan. Han säger bl.a. att om någon vill låna din skjorta så ska du ge manteln också. Vår livsuppgift som kristna är att hjälpa och tjäna varandra. Hjälp någon som behöver hjälp. Kanske kan du tvätta fönster, handla mat, passa barn, kratta löv, gå ut med hunden, baka semlor eller en kaka, donera pengar eller krama någon som behöver en kram, prata en stund med någon inte så ofta har någon att prata med o.sv. Den här uppgiften får du anpassa så att du inte utsätter dig själv eller någon annan för smittorisk.

Berätta för din gruppledare om vad du gjort på ett sätt som känns rätt för dig!

10. Berätta om Jesus Vad skulle du berätta om Jesus för någon inte vet någonting om honom? Hur skulle du beskriva Jesus och vad han gjorde? Du kan berätta fritt enligt vad du själv vet eller så kan du göra förarbete och ta reda på mer om att läsa t.ex. evangelierna eller någon annan bok om Jesus. 

Var och hur ska jag meddela mina val? När du gjort dina val går du in HÄR klickar in dina val. Ifall du ångrar dina val så är det bara att gå in på sidan på nytt och göra om valen. 

 

OM DU HAR FRÅGOR, TA KONTAKT!

VI HJÄLPER DIG SÅ GOTT VI KAN! 

Hälsar Minna, Ann-Mari och Dan

PS. Det är bara att ta kontakt ifall du vill prata bort en stund, behöver inte ha med skriba att göra.