Sportlovslägrets läger- och säkerhetsinfo

Sportlovets skribaläger närmar sig. Här hittar du LÄGERBREVET  med tidtabeller, packlista, säkerhetsföreskrifter och allt annat du behöver veta inför lägret. 

Före lägret ska ni också fylla i en SÄKERHETSBLANKETT som vårdnadshavaren tar undertecknad med till vårdnadshavarträffen.

Hör av dig om du har några frågor!

Välkommen på ditt livs skribaläger!

Hälsar, Minna, Jennifer och Dan

 

Lägerbrevet för sportlovets skribaläger 2020

Säkerhetsblanketten för sportlovets skribaläger 2020