Till konfirmandens föräldrar

Tiden går snabbt. Det lilla livets underverk som ni bar till dopet är redan en ung som är på väg in i vuxenlivet och här kommer skriftskolan in i livet. Lika viktiga som ni var för den lilla då är ni för er tonåring nu, men på ett annat sätt.

Konfirmandtiden är viktig för de unga. Det är ännu ganska långt till vuxenlivet. Men också den närmaste tiden är betydelsefull. En ung människa söker sin identitet, övar sig på relationer, och söker svar på de stora livsfrågorna. Det kan handla om meningen med livet, lidandet, döden och Guds existens. Etiska frågor om rätt och orätt, medmänsklighet och kärlek är viktiga. Konfirmandundervisningen vill utgå från de ungas frågor och ett av målen är att de unga kan koppla kristendomens viktigaste innehåll till sitt eget liv.

Konfirmationen kan bli betydelsefull och minnesvärd. Inte bara för konfirmanden själv, utan också för föräldrarna. Vad det handlar om och hur det går till berättar vi på de här sidorna.

Vilka frågor ni än har får ni vända er till församlingen!

Det här blir en spännande och rolig tid som vi får uppleva tillsammans!

 

YouTube-video
YouTube-video