Klubbis

För åk 5 & 6, träffar torsdagar kl. 14.30-16 i Tikva, Drottninggatan 22, Lovisa.

Vi spelar, pysslar, äter mellanmål och har en samling.

 

Sommarens juniorläger

12-15.6 på Hietoinranta lägergård på Saaranmaa i Kouvola. Pris: 50€

Anmälningar tas emot 4.3-7.4 på www.agricolalovisa.fi Det finns 20 platser på lägret.

Lägerbrevet skickas per e-post till alla anmälda.

Mera info finns i lägerbroschyren som delats ut i skolan och på hemsidan.