Agricola svenska församling

 

Vid bokningar av förrättningar, utrymmen, präst kontakta församlingskansliet.

Församlingskansliet
finns på Drottninggatan 22, 07900 Lovisa
och har öppet:
måndagar kl. 9-12 och 13-15
tisdagar - torsdagar kl. 9-12

tfn 044 722 9200, församlingskansliet
tfn 044 722 9241, församlingssekreteraren

epost: agricolaforsamling@evl.fi

 

Församlingskansliet öppet

torsdag 17.10.2019 kl. 10.30-12
måndag 23.12.2019 kl. 9-12

Rea Skog


« Tillbaka