Gravärenden

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänsterna. Har du frågor om gravar eller gravplatser? Kontakta förvaltningssekreteraren på tfn 044 552 4567 eller e-post lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

Mera information on gravskötsel

Avgifter