I sommar kan du besöka konstutställningen ”Glädjebudskapet” i Lovisa kyrka 1.7-27.8.2023

Skulptören och målaren Airi Salosmaa ställer ut religiösa verk från 1980-talet tills nu i Lovisa kyrka under tiden 1.7-27.8.2023.

Salosmaas verk innehåller både traditionella bibliska motiv och egna inre visioner. Verkens långa tillverkningstid syns genom förändringar i tekniker: 1980-talets oljemålningar blir på 1990-talet akrylverk av olika material och på 2000-talet är de mindre verken sk. materia-tavlor som förutom akrylfärg även består av sten, glas, brons, tyg mm.

Airi Salosmaa har deltagit i över hundra gemensamma och grupputställningar inrikes och i utlandet samt haft nästan 30 privata utställningar. Hennes verk återfinns i många officiella inrättningar såsom kyrkor och sjukhus. Hon är medlem i Finska Skulptörförbundet r.f., Helsingin taiteilijaseura, Sibbo konstnärer r.f. samt Senioritaiteilijat r.f.

Utställningen heter GLÄDJEBUDSKAPET. Två av de utställda verken har just Glädjebudskapet som namn och begreppet återspeglar även andra Salosmaas verk och dess anda. Välkommen och bekanta dig med utställningen!

Utställningen är öppen ti-sö kl. 10-17 under tiden 1.7 – 27.8.2023.

Förutom konsterverken kan du även bekanta dig med Lovisa kyrka på egen hand eller med hjälp av kyrkguiden.

På onsdagar under tiden 12.7-2.8.2023 ordnas det orgelkvarter kl. 13 och kl. 14 i kyrkan. Det är Agricola svenska församings och Agricolan suomalainen seurakuntas kantorer som spelar orgelkvarterna.

Välkommen till Lovisa kyrka!

Konstnären Airi Salosmaa med två av sina konstverk
Konstnären Airi Salosmaa