Gemensamt Ansvar

Församlingen samlar in pengar till Gemensamt Ansvar insamlingen. Den inleds på kyndelsmässodagen (första söndagen i februari) och vi ordnar bl.a. luncher till förmån för insamlingen. En del av de insamlade medlen får vi tillbaka till församlingens diakoni. Största delen går till olika riksomfattande projekt både inom landet och utomlands. Dessa ändrar från år till år.

Insamlingen 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden. År 2021 stöder insamlingen mindre bemedlade äldre personer.