Missionscafé

Missionscaféet har öppet hus kl. 14-16 en gång i månaden i Mariagården i Liljendal. Frivillig kaffeavgift till missionen och möjlighet att sitta och handarbeta. Produkter till salu till förmån för missionen. 

Vi träffas 25.4 och 16.5
 

Församlingens mission stöder Finska missionssällskapets arbete i Nepal. Målet är att ge daliterna ("de kastlösa") utbildning och annan hjälp, så att de själva skall kunna förbättra sina levnadsförhållanden.

 

Mera info om församlingens missionsprojekt

Titta gärna in i vår basar, intäkterna går till missionen

Naturbild med snö, sol, himmel och kvistar