Till nyhetslistan

LOVISA GRAVKAPELL STÄNGT!

Det söndriga golvet i Lovisa gravkapell

Natten mellan lördag och söndag 18-19.5 har golvet i Lovisa gravkapell blivit obrukbart.
Vi utreder vilka orsakerna är. Tyvärr kan inga jordfästningar förrättas i gravkapellet åtminstone under tre månader framåt dvs till 18.8. Jordfästningar kan ordnas i Lovisa kyrka eller i de andra kyrkorna och kapellen på området. Även ute vid graven är det möjligt att hålla jordfästningar.

Vi beklagar de olägenheter det medför för anhöriga.

Mer information ges av  Stina Lindgård/samfällighetens chef

20.5.2024 11.06