Konfirmationstid - skriftskola

 

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv.

 

 

Skriftskolan 2019-2020

Från 1.1.2019 sammanslås församlingarna i Lovisa och Lappträsk och bildar Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta.

De unga som är födda år 2004 är de första som kommer att gå skriftskolan i Agricola svenska församling.

Ett informationstillfälle om skriftskolan ordnas 20.1 kl. 18 i Pernå kyrka.

Ett brev med inbjudan till informationstillfället skickas till de föräldrar som har  ungdomar som är födda år 2004 och är medlemmar i den nya församlingen.

Skriftskolan kommer att genomgå vissa förändringar och förnyelser då kyrkan gett ut en plan för konfirmandarbetet "Ett stort under"  som nu också tas i bruk i den nya församlingen.

Information om skriftskolan på finska i Agricolan suomalainen seurakunta kan man be om av de finskspråkiga församlingarna.

I alla frågor angående skriftskolan kan du kan ta kontakt med församlingen.

Konfirmation
Bekanta dig med den nya konfirmandplanen här