Dopet

Dopet är en glädjefest

Varje barn som föds hit till världen är unikt och en stor gåva av Gud. För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.
Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling som Jesus Kristus har instiftat. Dopet är en påminnelse om den gången då Jesus lyfte upp barnen i sin famn, lade händerna på dem och välsignade dem. Barnen fick höra att de får tillhöra Gud.

Jesus sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de." Det här löftet gäller fortfarande och det är tryggt att veta.
Genom dopet blir ert barn medlem i församlingen. Föräldrar, faddrar och församlingen bär gemensamt ansvar för att barnen också skall få lära känna Jesus Kristus och växa in i församlingens gemenskap.

Praktiska tips inför dopet

Dopet kan hållas till exempel i församlingshemm, hemma, kyrkan eller någon annan plats. Ni kan också välja att döpa ert barn i församlingens gudstjänst en söndag.. Dopprästen och församlingens lokaler för dop kan bokas på församlingskansliet

Ifall föräldrarna väljer en annan präst än den egna församlingens vid dopet fås dopminne, fadderbrev och dopljus från församlingskansliet.

Faddrar

Föräldrarna väljer åtminstone två faddrar till sitt barn. Faddrarna ska vara konfirmerade och höra till en evangelisk-luthersk församling. Barnet kan utöver det ha faddrar som hör till en annan kristen kyrka eller trosriktning som godkänner dop i den evangelisk-lutherska kyrkan. Om inte faddrarna har möjlighet att närvara vid dopet ska två dopvittnen finnas på plats. Fadderns uppgift är att stöda föräldrarna i den kristna fostran.

Dopsamtal

När ert barns dop har bokats kommer dopprästen att ringa det telefonnummer som har uppgetts vid bokningen. Dopsamtalet kan hållas i församlingskansliet, hemma eller någon annanstans. Dopsamtalet hålls vid en tidpunkt som passar båda föräldrarna, ena föräldern och dopprästen. Med dopprästen kan man diskutera allt som har med dopet att göra, som barnets namn, psalmer, musik och sånger vid dopet, faddrar.

Vid dopsamtalet diskuteras även vilken gudstjänst som barnets namn läses upp och man ber för det i allmänna kyrkobönen. 

Anmälan om uppgifter

Kom ihåg att ta med den bifogade blanketten Anmälan om uppgifter om barnet till dopsamtalet. Ni kan i förväg fylla i barnets namn och modersmål och underteckna blanketten. Uppge också faddrarnas namn, personbeteckning och församling. Ifall föräldrarna har olika modersmål kan föräldrarna fritt välja barnets modersmål (endast ett modersmål). Modersmålet kan senare korrigeras. Bägge föräldrarna skall underteckna blanketten. Blanketten kan ni sedan ge till prästen i samband med dopsamtalet. 
Enligt religionsfrihetslagen följer barnet moderns trossamfund. Barnet kan också följa faderns trossamfund, då görs anmälan om detta till församlingskansliet. Blanketterna finns på församlingskansliet.

Vuxendop

Vi förknippar oftast dop med barn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får först undervisning i kristen tro, ofta i samband med skriftskola och konfirmation. 

Ytterligare information om dop finns på evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.

Barn i dopklänning

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

Vissa delar av dopet är det bestämt att ska vara med och andra vill prästen gärna höra om hur ni vill ha det. På det sättet blir dopet ett fint minne för just er familj.

Så här går dopet till

Allt du ska minnas att ordna i god tid och det du ska göra just före dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Läs om att bli döpt som vuxen

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop