Mission

Församlingens missionsprojekt är att stöda arbetet bland daliter i Nepal. Detta arbete strävar efter att hjälpa de lägsta kasten, daliterna, och andra etniska minoriteter. Målet med arbetet är att ge dem utbildning och annan hjälp så att de själva skall kunna förbättra sina levnadsförhållanden.

Vi får två gånger om året rapporter från arbetet i Nepal. Vill du ha nyhetsbrev av missionärerna, kan du skicka din epostadress till oss. Vi kan också få besök av personer som varit på plats eller av de missionärer som arbetar där.

Vill du stöda arbetet? Delta i de evenemang vi ordnar under året t.ex. Lokala förmågor goes mission, missionskretsens lotteri mm.

Du kan också ta kontakt med den ansvariga prästen som kan ge dig ett kontonummer som du kan betala in på.

Vill du själv delta i insamlandet av pengar? Vi ordnar olika evenemang, vi har lotterier. Ta kontakt med den ansvariga prästen även om du vill vara med i arbetet rent konkret.