Utställning om Nepal – landet mellan Indien och Kina

Fotografier, föremål, dräkter
 

Lovisa bibliotek 2 – 17 mars
Utställningen öppnas måndag 2.3 kl. 17 i biblioteket, Drottninggatan 3, Lovisa

Lappträsk bibliotek 18 – 31 mars
Utställningen öppnas onsdag 18.3 kl. 15 i biblioteket, Klockarstigen 5 D, Lappträsk

Utställningen är öppen under bibliotekets öppethållningstider

 

Arrangörer: Agricola svenska församling i samarbete med Finska Missionssällskapet


I samband med utställningen fönster mot Nepal ordnas en kväll kring Nepalesisk mat och matkultur.

Medverkande är Mia Westerling som jobbat i Nepal och Dewaka som jobbar som kock (vi äter det vi kockat).
Torsdag 12.3 kockan 18 - 21 i församlingshemmet i Lovisa.

Pris 10 €, anmälning till Dan Krogars 050 4618119. Anmäl dig senast 6.3 (12 platser)

 

Fönster med foton på människor från Nepal