Till nyhetslistan

SRKVAALIT_slogan_färgbakgrund_centrerad_svenska_RGB.png

Församlingsvalet i Agricola svenska församling

16.9.2022 10.16

Valnämnden har på sitt möte igår 14.9.2022 tagit emot fem listor till församlingsrådsvalet och fem listor till gemensamma kyrkofullmäktigevalet. Listorna till församlingsrådsvalet har sammanlagt 15 kandidater. Platser finns 12 så vi går till val. Listorna för gemensamma kyrkofullmäktige har sammanlagt 14 kandidater. Platser finns det 15 vilket betyder att valnämnden kan fastställa valresultat för fullmäktige vid sitt följande möte gällande fullmäktigevalet. Det blir alltså ingen röstning för fullmäktige.

Uppställda finns det till församlingsrådet 11 kvinnor och 4 män och till fullmäktige 9 kvinnor och 5 män.

Förhandsröstning i församlingsrådsvalet 8-12.11 och på valdagen 20.11.2022