Till nyhetslistan

Tuija Wilman tf. kaplan i Agricola svenska församling

Fotograf Miia Westerlund, Tuija Wilman.jpg

Fotograf: Miia Westerlund

Tuija Wilman börjar som tf. kaplan i Agricola svenska församling från och med 3.10. Hon ska vikariera Karl af Hällström som blir tjänstledig. Tuija jobbar hos oss till och med sista mars.

Tuija har jobbat i flera olika församlingar som präst bl.a. i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Kyrkslätts svenska församling, Ekenäsnejdens svenska församling. Vi välkomnar Tuija som kommer att förutom gudstjänster och förrättningar även jobba inom vuxen- och missionsarbete.

21.9.2022 14.52