Till nyhetslistan

Agricola svenska församling söker diakon


Ditt tjänsteställe finns i Lovisa centrum men församlingen är vidsträckt och arbetsfältet i många byar i Lovisanejden. Vi är ett medarbetarteam på 13 personer som välkomnar dig i vårt gäng. Församlingens storlek är ca 5700 medlemmar. Vår strategi ligger som grund för verksamheten. 

Behörighet för tjänsten definieras i kyrkans författningssamling nr 141. Du är konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kan uppvisa utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Du bör uppvisa läkarintyg och straffregisterutdrag vid tillträdandet. Tillgång till bil är önskvärt.

Tjänsten som diakon placeras enligt kyrkans tjänste- och kollektivavtal bland tjänster i andligt arbete utan arbetstid. Kravgruppen är 503 och minimilönen och samtidigt tjänstens grundlön är 2602,63. Prövotid 6 månader.

Intervjuerna hålls 16.11. Församlingsrådet väljer diakon vid sitt möte 21.11.2022. Tillträde enligt överenskommelse.

Blev du intresserad?
Fråga mer av kyrkoherde Stina Lindgård tfn 050 382 7524.

Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet för Agricola svenska församling per e-post agricolaforsamling@evl.fi senast 14.11.2022 kl. 16.

31.10.2022 11.00