Till nyhetslistan

Invalda till församlingsrådet

MicrosoftTeams-image.png

Följande kandidater valdes till församlingsrådet som ordinarie medlemmar:

Görel Engström
Mona Lindlöf
Maria Fredriksson
Emma Broman
Gerd Mattsson-Turku
Camilla Nylund
Britta Dromberg
Kerstin Perttilä
Helen Westerholm
Bo Lindfors
Marie Wallén
Kim Malms

Som ersättare:

Kerstin Sjögård
Sten Staffans

21.11.2022 10.07