Till nyhetslistan

Info om Pernå kyrka

Pernå kyrka hålls stängd tillsvidare. Exakt datum för öppning av kyrkan meddelas då rengörings- och repareringsplaneringen är gjord. Förutom att konservatorer med specialmetoder rengör föremål från rök- och sotskador så måste också bl.a. elsystemet ses över. Att återställa föremål allt från 1400-talet är tidskrävande och gäller bl.a. väggar, tak, takmålningar, och textilier. Mera information ges av samfällighetens chef Stina Lindgård. stina.lindgard@evl.fi

6.6.2023 08.34