Till nyhetslistan

Vill ni gifta er eller förnya era vigsellöften lördag 5.8.2023 på bostadsmässan?

kapellet hela.jpg

Vill ni gifta er eller förnya era vigsellöften lördag 5.8.2023 på bostadsmässan?

Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta har präster på plats på bostadsmässan lördag 5.8 kl. 12-18 om ni då vill gifta er kyrkligt i församlingarnas kapell, som är byggt för bostadsmässan.

Ni behöver vara skriftskolgångna och medlemmar i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Hindersprövningen skall vara gjord senast 7 dagar före vigseldagen, men gör den gärna tidigare. Den går att göra på nätet, https://hindersprovning.fi, och för det behövs nätbankkoder.

Sedan är det bara att komma på plats i samband med att ni besöker bostadsmässan 5.8. Vigseln kan förrättas på svenska, finska och engelska eller tvåspråkigt. Vi har två vittnen på plats om ni inte själv har med er några. Om ni vill förnya era vigsellöften går det också bra. 

Vi finns efter huvudingången och det stora vita tältet direkt till höger. Där står det mysiga lilla kapellet med klocktornet och väntar på just er!

Frågor? Kontakta kyrkoherde Mikko Alava mikko.alava@evl.fi  eller kyrkoherde Stina Lindgård stina.lindgård@evl.fi Det är dessa två som är på plats och viger.

Vi ses!

14.7.2023 13.36