Till nyhetslistan

Smärtsamt beslut gällande Kyrkpressen

31.10.2019 08.00

Agricola svenska församling och dess församlingsråd har varit tvungen att ta det svåraste beslutet hittills under sin tid som församling.

Församlingens medlemsantal sjunker på grund av att det dör fler än det föds. Dessutom flyttar de som börjar studera till annan ort och återvänder sällan tillbaka till Lovisa eller Lappträsk. Allt detta påverkar ekonomin.
Då vi gjort upp budgeten för år 2020 står vi inför svåra beslut. Kyrkpressen, som vi varit stolta över att kunna erbjuda våra medlemmar, är nu för dyr för oss och vi har i stället börja fundera på andra sätt som vi kan informera och kommunicera med medlemmarna. Vi håller på med arbetet just nu och kommer att skicka hem ett brev till alla hushåll i december där vi informerar om alternativa sätt att hålla kontakt. Vår förhoppning är att detta är en tillfällig lösning för år 2020 och att vi igen i framtiden kan återgå till att prenumerera på Kyrkpressen i någon form.

Stina Lindgård, ordförande i församlingsrådet
Karl-Magnus Lindfors, viceordförande i församlingsrådet