Till nyhetslistan

Agricola svenska församling söker tf. kantor för tiden 1.5.2023-31.7.2024

händer på pianotangenter

Musikverksamheten är involverad i församlingens olika verksamheter. Konserter, psalmsångskvällar, körer för barn och vuxna, gudstjänstkör och konfirmandarbetet är några av kantorernas uppgifter. Sista ansökningsdag är 21.2.2023.

Tjänsten ger utrymme för frihet och kreativitet. I grunden finns utgångspunkten att dela människors liv och tro.  Församlingen är vidsträckt och tillgång till bil är önskvärt. Församlingens arbetslag består av 13 personer. Här finns engagerade medarbetare som ser fram emot att ta emot dig i arbetslaget.


KVALIFIKATIONER OCH EGENSKAPER
Behörig för tjänsten, som kräver högre högskoleexamen, är konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och som kan uppvisa utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Sökande bör uppvisa straffregisterutdrag vid tillträdandet. Kravgruppen för tjänsten är 601 med grundlön 2845,14. Prövotiden är 3 månader. Intervjuerna hålls under vecka 8.

Du vill utveckla kyrkomusiken tillsammans med din kantorskollega enligt församlingens strategi. Då arbetet innebär kontakter med olika slags nätverk och åldrar är din sociala kompetens och kyrkliga förankring viktig. Du kan arbeta enskilt och i samarbete med andra.

HUR GÅ TILLVÄGA?
Mer information ger kyrkoherde Stina Lindgård (050 382 7524), stina.lindgard@evl.fi

Skicka in din fritt formulerade ansökan jämte bilagor till agricolaforsamling@evl.fi senast 21.2.2023 kl. 12.

Intervjuerna görs på plats i Lovisa eller över Teams vecka 8. Församlingsrådet väljer kantor vid sitt möte 6.3.2023. Vikariatet tillsätts för tiden 1.5.2023-31.7.2024.

7.2.2023 06.00