Till nyhetslistan

Krubban Kyrktorget.jpg

Kyrkoherdens julhälsning 2020

22.12.2020 11.58

En hälsning till dig från Agricola svenska församling

En traditionell jul ser likadan ut år efter år. Så är det säkert för många av oss. En jul med mat, gemenskap, julgran, glädje och julkyrka. I år får vi vara beredda på en annorlunda jul. Vi kanske inte kan samlas flera generationer för att fira jul. Vi kanske inte kan samlas till julkyrka i kyrkor och kapell. Kanske vi i stället får följa med den strömmande julbönen och julottan från vardagsrummet hemma. 

Myndigheterna uppmanar till försiktighet och firande i mindre sammanhang. Men julen kommer trots allt. Och julens budskap om att Gud sände sin son att födas till människa för vår skull ändrar inte. Ett litet barn i en krubba i ett stall. I enkla förhållanden. För Gud är du och jag viktiga. Inte den status vi eventuellt har, inte hur mycket pengar vi har eller vad vi äger. Nej, det är du och jag som är viktiga och som han älskar. Till oss som han kommer enkelt i ett nyfött barn i en krubba. 

Låt oss tänka på det viktigaste denna jul. Jesusbarnet, våra relationer till våra nära och kära och dem som vi kan hjälpa. Och minnas att hur vi än firar jul är vi inte ensamma. 

Stina Lindgård, kyrkoherde