Till nyhetslistan

ekofasta_gladje.jpg

Ekofastan 2021

16.2.2021 14.34

Temat för ekofastan år 2021 är Vårda vattnet! Syftet med kampanjen är att uppmärksamma hur vi som enskilda människor kan vårda de vattendrag som finns runt omkring oss. Ekofastan infaller 17.2–3.4.2021. 

Ekofastans webbplats
Ekofasta på Facebook

 

Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön. År 2021 arrangeras Ekofastan för tionde gången och genomförs som ett samarbete mellan Kyrkostyrelsen, Finlands svenska Marthaförbund, Finska missionssällskapet, Kyrkan i Helsingfors och Domkapitlet i Borgå stift.