Till nyhetslistan

Stina Lindgård vald till prästassessor vid domkapitlet

25.5.2021 15.46

Stina Lindgård valdes till prästassessor vid domkapitlet för perioden 1.10.2021-30.9.2024. Hon fick 83 röster, enligt det preliminära resultatet. Valet förrättades 25.5.2021.

Resultat:
Harry S. Backström: 38 röster
Karl af Hällström: 24 röster
Stina Lindgård: 83 röster
Anders Lindström: 67 röster
Tom Sjöblom: 10 röster

 

Att vara prästassessor är en bitjänst. Prästassessorerna väljs genom val där stiftets präster och lektorer har rösträtt. Tillsammans med de övriga medlemmarna i domkapitlet sköter assessorerna den kyrkliga administrationen och verksamheten i stiftet samt behandlar andra frågor som rör stiftsförvaltningen. Källa: evl.fi