Till nyhetslistan

Henrik Weckström

Nekrolog

24.2.2022 09.39

Prosten Henrik Weckström, tidigare kyrkoherde i Lovisa svenska församling, har avlidit i en ålder av 72 år. 

Henrik föddes i Iniö prästgård. Familjen flyttade till Liljendal när Henrik var 2,5 år. Henrik tog studentexamen från Lovisa gymnasium 1969. Han prästvigdes i Borgå domkyrka 1976 och började sin församlingstjänst som tf. kyrkoherde i Kumlinge. Från Kumlinge bar vägen till Hangö tills han blev kaplan i Pernå under åren 1981-1984 och kyrkoherde i Liljendal 1984-1994. Mellan åren 1994 -1999 var Henrik hemmapappa med fosterbarnen. När barnen an efter flyttade ut blev han sjukhusteolog i Ekenäs och kyrkoherde i Lovisa svenska församling 2007-2012 varifrån han pensionerades. 

Henrik var en praktisk man. Han ville hellre göra något gott än att prata om det. Henrik fungerade som sommarhusfar på Solkulla i början av sina studier. Sommaren 1973 skötte Henrik o Marjatta uppgiften som värdpar. Ett minne härstammar från Solkulla lägergård där Henrik installerade rinnande vatten på utetoaletterna. I sin Niva-bil av Jeep-modell hade Henrik packat in verktyg av alla upptänkliga slag. Henrik gjorde mycket för lägergården och på fungerade vid behov också som hjälpledare på de olika lägren.

Henrik och Marjatta ville erbjuda ett hem för barn som behövde placeras utanför sitt eget hem. De ville vara ställföreträdande föräldrar för kortare eller längre tid.  

Henrik stödde på ett konkret sätt många både i Liljendal, den församling där han under lång tid var kyrkoherde, och i grannförsamlingarna. Ingenting hindrade honom från att sätta sig i sin bil och åka i väg för att ge själavård och stödjande samtal när det behövdes, vare sig det var i Liljendal, Pernå eller Lovisa.

Henrik blev kyrkoherde i Lovisa svenska församling. När den kyrkliga samfälligheten skulle bildas 2010 kom Henrik att bli huvudarkitekt, alltså den som utredde hela byråkratin kring samfälligheten, och vad en gemensam ekonomi mellan församlingarna i östra Nyland skulle innebära. Han blev ordförande för utredningskommittén och senare för det gemensamma kyrkorådet. Det blev ett stort och omfattande arbete att få igenom de beslut i förtroendeorganen som här krävdes. I det här skedet upptäcktes också den sjukdom som sedan ledde till att Henrik blev tjänstledig och senare tog avsked av Lovisaförsamlingarna.

Vi är många som minns Henrik med stor saknad. Vi sörjer över hans bortgång. Frid över Henriks minne.

Stina Lindgård, kyrkoherde Agricola svenska församling 
Robert Lemberg, tf. stiftsdekan i Borgå stift