Länk till sommarens barnläger:

Anmälningar (mvs.fi)

Länk till familjelägret:

Anmälningar (mvs.fi)