Lappträsk kyrka

Lappträsk kyrka

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Kyrkan har 450 sittplatser. Parkering finns. Wc finns i en byggnad på gården

Lappträsk kyrka byggdes 1744, byggmästare var Jacob Beckman. Den första gudstjänsten hölls i den nya kyrkan den 3 juli 1744 med predikan över liknelsen om det borttappade fåret. Predikan hölls av Henrik Porthan. 

Predikstolen byggdes i början av 1745 och målades 1746, varefter hela kyrkan stod färdig. Varje hemman hade bidragit med 55 dagsverken, 14 stockar och en stor mängd övrigt material. En del av utgifterna täcktes genom en rikskollekt för Lappträsk kyrkor. Kyrkan brädfodrades 1806-07 och målades 1816. År 1871 rappades kyrkan.

Kyrkan är till sin planform ett likarmat kors, arkitekturen ansluter sig till det tidiga 1700-talets rätlinjiga kyrkostil. Likheten understrykes främst av de höga och branta taken, som ursprungligen var spånbeklädda. Sakristian som ursprungligen var placerad i kyrkan, befinner sig sedan 1781 i hörnet av korsarmen och armen i norr. Framför dörrarna står små, senare uppförda förstugor. Kyrkorummet täcktes invändigt av trävalv.

 

Öppethållningstider för sommaren 2023 inom kort

Sommaröppet onsdagar 8.6–3.8.2022 kl. 13-15

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 19.2 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
on 22.2 kl. 18.00 -19.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Askonsdagsmässa

Fastetiden börjar på askonsdagen under veckan efter fastlagssöndagen. Den har fått sitt namn av seden att strö aska i håret till tecken på botgöring. Detta var en symbol för ånger och bättring.
Också i Finland kallades dagen redan på medeltiden för askonsdag eller dagen i säck och aska (dies cineris, dies cinerum et cilicii). Senare sjönk benämningen i glömska, men på senare tid har den tagits i bruk igen.

På askonsdagen bekänner vi att vi är skyldiga till Kristi lidande. Vi ångrar våra synder och ber om förlåtelse i förtröstan på Kristi försoningsdöd. Vi ber också om kraft att kunna förlåta vår nästa. Vi får ta emot av aska gjort korsets tecken på vår panna.
sö 5.3 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
on 15.3 kl. 18.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Gemansamt Ansvar - Konsert

Konsert med församlingarnas kantorer och körer
sö 19.3 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa och njuter kyrkkaffe efter mässan i trevligt sällskap.
sö 2.4 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa idag på palmsöndagen då vi får ropa Hosianna. Kyrkkaffe efteråt.
to 6.4 kl. 18.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Skärtorsdagens nattvardsmääsa

Vi firar nattvardsmässa idag på skärtorsdag. Vi minns den sista måltiden Jesus firade med sina lärjungar, sina vänner.
sö 16.4 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar första söndagen efter påsk med högmässa. kyrkkaffe efteråt.