Lappträsk kyrka

Lappträsk kyrka

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

450

 

Sommaröppet onsdagar 4.6-11.8.2024 kl. 13-15, församlingsmästare på plats, som berättar om kyrkan 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp

Kyrkan har 450 sittplatser. Parkering finns. Wc finns i en byggnad på gården

Lappträsk kyrka byggdes 1744, byggmästare var Jacob Beckman. Den första gudstjänsten hölls i den nya kyrkan den 3 juli 1744 med predikan över liknelsen om det borttappade fåret. Predikan hölls av Henrik Porthan. 

Predikstolen byggdes i början av 1745 och målades 1746, varefter hela kyrkan stod färdig. Varje hemman hade bidragit med 55 dagsverken, 14 stockar och en stor mängd övrigt material. En del av utgifterna täcktes genom en rikskollekt för Lappträsk kyrkor. Kyrkan brädfodrades 1806-07 och målades 1816. År 1871 rappades kyrkan.

Kyrkan är till sin planform ett likarmat kors, arkitekturen ansluter sig till det tidiga 1700-talets rätlinjiga kyrkostil. Likheten understrykes främst av de höga och branta taken, som ursprungligen var spånbeklädda. Sakristian som ursprungligen var placerad i kyrkan, befinner sig sedan 1781 i hörnet av korsarmen och armen i norr. Framför dörrarna står små, senare uppförda förstugor. Kyrkorummet täcktes invändigt av trävalv.

 

Förfrågningar och bokningar

0447229241 Församlingssekreterare

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 3.3 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa, kyrkkaffe efteråt.
sö 17.3 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Livets garn högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa, kyrkkaffe efteråt.
to 28.3 kl. 18.00 -19.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Skärtorsdagens nattvardsmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar skärtorsdagen med nattvardsmässa i Lappträsk kyrka. Välkommen!
fr 29.3 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Långfredagen med Lukaspassionen

Vi firar Långfredagens gudstjänst. Vi får höra om Jesu lidande och död genom Lukaspassionen som framförs av Agricolakören. Lukaspassionen är komponerad av Dag-Ulrik Almqvist. Vi sjunger några psalmer tillsammans och som förbön litanian.
sö 14.4 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa, kyrkkaffe efteråt.
on 17.4 kl. 18.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Hela kyrkan sjunger - psalmkväll

Allsångskväll med favoritpsalmer till strängorkesterkomp.
Kollekt till missionen.
sö 28.4 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka för alla åldrar

Vi firar högmässa för alla åldrar.
lö 11.5 kl. 13.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Konfirmation i Lappträsk kyrka

Vi firar konfirmationsmässa!