Lappträsk kyrka

Lappträsk kyrka

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

450

 

Sommaröppet onsdagar 12.6-6.8.2023 kl. 13-15 
Lördag 26.8 och söndag 27.8 är kyrkan öppen kl. 9-16
 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp

 

 

Kyrkan har 450 sittplatser. Parkering finns. Wc finns i en byggnad på gården

Lappträsk kyrka byggdes 1744, byggmästare var Jacob Beckman. Den första gudstjänsten hölls i den nya kyrkan den 3 juli 1744 med predikan över liknelsen om det borttappade fåret. Predikan hölls av Henrik Porthan. 

Predikstolen byggdes i början av 1745 och målades 1746, varefter hela kyrkan stod färdig. Varje hemman hade bidragit med 55 dagsverken, 14 stockar och en stor mängd övrigt material. En del av utgifterna täcktes genom en rikskollekt för Lappträsk kyrkor. Kyrkan brädfodrades 1806-07 och målades 1816. År 1871 rappades kyrkan.

Kyrkan är till sin planform ett likarmat kors, arkitekturen ansluter sig till det tidiga 1700-talets rätlinjiga kyrkostil. Likheten understrykes främst av de höga och branta taken, som ursprungligen var spånbeklädda. Sakristian som ursprungligen var placerad i kyrkan, befinner sig sedan 1781 i hörnet av korsarmen och armen i norr. Framför dörrarna står små, senare uppförda förstugor. Kyrkorummet täcktes invändigt av trävalv.

 

Förfrågningar och bokningar

0447229241 Församlingssekreterare

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

fr 9.6 kl. 18.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Körkonsert med en ensemble från YL

YL Ensemble sjunger (en mindre grupp ur manskören Ylioppilaskunnan Laulajat).
Konserten har fritt inträde. Kollekt till insamlingen Gemensamt Ansvar.
to 6.7 kl. 18.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Konsert på Eino Leinos dag

Konsert på Eino Leinos, den finska sommarens och diktens dag
sö 23.7 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa. Välkommen! Kyrkkaffe efteråt.
sö 20.8 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
lö 2.9 kl. 13.00 -14.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Konfirmationsmässa i Lappträsk kyrka (sommarlägren)

Vi firar konfirmation!
De unga som deltagit i skribaläger under sommaren konfirmeras. Övriga församlingen är också välkommen att delta.
Varmt välkomna!
sö 3.9 kl. 13.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Högmässa med kyrkkaffe i Lappträsk kyrka
sö 17.9 kl. 13.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Högmässa med kyrkkaffe i Lappträsk kyrka
sö 15.10 kl. 13.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Högmässa med kyrkkaffe i Lappträsk kyrka