Lappträsk kyrka

Lappträskvägen 18 , 07800 Lappträsk

Lappträsk kyrka

Lappträsk kyrka byggdes 1744, byggmästare var Jacob Beckman. Den första gudstjänsten hölls i den nya kyrkan den 3 juli 1744 med predikan över liknelsen om det borttappade fåret. Predikan hölls av Henrik Porthan. 

Predikstolen byggdes i början av 1745 och målades 1746, varefter hela kyrkan stod färdig. Varje hemman hade bidragit med 55 dagsverken, 14 stockar och en stor mängd övrigt material. En del av utgifterna täcktes genom en rikskollekt för Lappträsk kyrkor. Kyrkan brädfodrades 1806-07 och målades 1816. År 1871 rappades kyrkan.

Kyrkan är till sin planform ett likarmat kors, arkitekturen ansluter sig till det tidiga 1700-talets rätlinjiga kyrkostil. Likheten understrykes främst av de höga och branta taken, som ursprungligen var spånbeklädda. Sakristian som ursprungligen var placerad i kyrkan, befinner sig sedan 1781 i hörnet av korsarmen och armen i norr. Framför dörrarna står små, senare uppförda förstugor. Kyrkorummet täcktes invändigt av trävalv.

 

Kyrkan har 450 sittplatser. Parkering finns. Wc finns i en byggnad på gården

Parkering
Svår att nå med rullstol
Toalett

Evenemang

sö 31.10 kl. 10.00 -11.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa
sö 14.11 kl. 10.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
sö 28.11 kl. 10.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa första advent Lappträsk

Vi firar första advent med att tillsammans sjunga Hosianna. Kyrkkaffet sköts av Marita Johansson. Vi ses i kyrkan.
må 6.12 kl. 11.00 -12.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Tvåspråkig högmässa självständighetsdagen

Tvåspråkig högmässa på självständighetsdagen
sö 12.12 kl. 10.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Högmässa i Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
on 15.12 kl. 18.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

De vackraste julsångerna

Vi sjunger De vackraste julsångerna
fr 24.12 kl. 14.00 -14.30

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Julbön

Vi firar julbön.