Samtalsstöd och hembesök

Diakonerna möter människor i alla åldrar i enskilda samtal. Ibland är det viktigt att få tala med någon om de tankar och känslor som huvudet är fullt av. Det kan gälla livskriser, sorg, relationsproblem, ensamhet eller andra situationer.

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill samtala med någon om din livssituation eller om du vill prata om tro och livsåskådningsfrågor. Vi har tystnadsplikt.


Om du vill ha bikt kan du kontakta en präst.