Församlingen har 13 anställda präster, kantorer, diakoner, ungdomsarbetsledare, familjearbetare och församlingssekreterare. 

Vi jobbar i Agricola svenska församling