Pilgrimsvandringar i Domprosteriet

Ta ett steg ut ur vardagens stress och jäkt, ta dig tid att andas in Guds helighet i vår fantastiska natur – kom med på en pilgrimsvandring!

På senare tid har intresset för pilgrimsvandring blivit allt större och i många församlingar har man redan traditioner av att vandra tillsammans. Traditionen finns inom Domprosteriet, alltså Agricola och Sibbo svenska församlingar, samt i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Hösten 2022 beslöt man att börja samarbeta kring pilgrimsvandringar och tanken är att församlingsbor lättare ska hitta också grannförsamlingars vandringar och delta över gränser!

Hoppas just du vill vandra med oss!

Här hittar du information om pilgrimsvandringar i Domprosteriets församlingar. Vill du bekanta dig med pilgrimsvandringar i vårt land i övrigt och i Sverige och Norden kan du gå längst ner på den här sidan, där finns några länkar att klicka upp. 

Vandringar på kommande: 

(klicka på vandringen för detaljerad info)

Agricola svenska församling - Kristi himmelsfärdsdag to 18.5 från Lovisa kyrka till Korsvik stenkyrka

Sibbo svenska församling - "Vandrande kvällsmässa"  sö 11.6 k. 18 och on 30.8 kl. 18.30

Borgå svenska domkyrkoförsamling - Borgå stifts jubileumsvandring  lö 28.10

Kontakta oss!

Har du frågor får du väldigt gärna ta kontakt med någon av kontaktpersonerna som ansvarar för utvecklandet och förverkligandet av pilgrimsvandringar i de olika församlingarna.

Agricola svenska församling: Minna Silfvergrén, 040-561 4889 eller minna.silfvergren@evl.fi

Borgå svenska domkyrkoförsamling: Elefteria Apostolidou, 040-711 2800 eller elefteria.apostolidou@evl.fi

Sibbo svenska församling: Milja Westerlund,  050-566 3690 eller milja.westerlund@evl.fi

Böner för vandrare

Som en doft i vinden anar jag din närvaro, 
som ett sus i aspen viskar du till mig. 
Som en glimt av solen strålar du igenom mig, 
som en fläkt i gräset vaggar du mig lugn. (Källa: Svenska kyrkan)

Gud, jag vill växa som ett träd – vänd mot solen och stadigt rotad. Jag vill vara öppen för det som händer i mig och omkring mig. Ge mig balans mellan vila och anspänning. Låt mig mogna i tillförsikt. Håll mig i handen och hjälp mig att växa i tron. Amen. (Källa: Svenska kyrkan)

Herre, tack för ljuset och tveksam solvärme. Tack för livet som föds på nytt och på nytt. 
Tack för ännu en ny dag. Herre, fyll också mig med nyskapelsens kraft. (Modifierad bön av Caroline Krook)

Jag är fin för du har skapat mig. 
Jag är dyrbar för du älskar mig. 
Skön är jag i dina ögon, en ädelsten i din hand. 

Jag är din ögonsten, din hemliga skatt. 
Du är glad att jag finns till. 
Jag vill tacka dig så länge jag lever 
och aldrig glömma vem jag är. (Förkortad bön av Margareta Melin)

Du finns överallt, Gud. 
Till och med inom mig själv. 
Jag behöver inte leta efter dig. 
Allt jag behöver göra är att sitta 
stilla ett tag och lyssna. 
Du finns där. 
Om jag är tyst så kanske jag hör dig. 
Jag lyssnar inåt. 
Jag lyssnar till dig Gud. (Svenska kyrkan: Ur Bönboken tradition och liv, bön nr 19)