Psalmedaljeskoj är


•    att sjunga tillsammans
•    att jobba med psalmer i skolan på ett roligt sätt
•    att samarbeta till nytta för både skola och församling
•    att lära känna en betydelsefull del av vårt lands musikkultur


Psalmedaljeskoj är samtidigt också en pinsjakt, som gör deltagandet mera målinriktat och ger motivation till att lära sig mera. Det ska vara roligt att sjunga och lära sig nytt utan krav eller tävlingsmoment.


Hur går det till?

Man väljer psalmer från Psalmedaljeskojs psalmlista. Deltagargruppen övar dem och sjunger dem för församlingens kantor. När eleverna i en deltagargrupp har lärt sig 10 psalmer får varje elev en sångfågelpins i pris. Valörerna är brons, silver och guld. Psalmedaljeskoj riktar sig främst till årskurs 3 och 4, men andra årskurser får naturligtvis också vara med.

Mer information om psalmedaljeskoj finns på Borgå stifts webbsida
https://skolanochkyrkan.evl.fi/material/aktuellt/psalmedaljeskoj/