Våra fastigheter sköts av Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

Om du har frågor som gäller fastigheter vänligen kontakta kyrkoherde Stina Lindgård per e-post stina.linfgard@evl.fi eller tfn 050 382 7524 

Mera info om våra kyrkor, kapell, församlingshem och andra fastigheter.