Våra fastigheter sköts av Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

Om du har frågor som gäller fastigheter vänligen kontakta fastighetschef Jens Nybondas per e-post jens.nybondas@evl.fi eller tfn 040 667 9020

Mera info om våra kyrkor, kapell, församlingshem och andra fastigheter.