Fördjupa din tro


Många av oss fick de första grunderna till vår tro redan som barn. De flesta av oss har lärt oss mera om tron i skriftskolan. Men också då var vi unga. Sedan dess har vi vuxit och lärt oss mera om världen och livet. Men hur har det gått med vår tro? Har den blivit på efterkälken, som en urvuxen tröja från barndomen? Den kan vara fin att ta fram som ett känslofyllt minne från förr, men den är omöjlig att använda.

 

Men vi kan också utmana vår tro och fördjupa den. Vi kan konfrontera vår kristna tro med det vi annars vet om vår värld. Det kan handlas om vetenskapens vetande. Det kan handla om ett riktigt sätt att leva i vår värld. Det kan handla om politik. Det kan handla om våra barn. Det kan handla om förhållandet till våra medmänniskor över lag. Tål vår barnatro ett sådant möte med vår omvärld. Kan vår tro fördjupa vår uppfattning om världen och livet?

Man talar i dag om ett ”livslångt lärande”. Det kan gälla också vår tro. Det är en livslång upptäcktsfärd att fördjupa sig i den kristna tron. Det ger en djupdimension åt hela vårt liv att ha tron med sig under livets gång och låta den växa.

Altare med blommor, ljusstakar och en öppen bibel