Andreaskapellet i Andersby

Andreaskapellet

Lappträskvägen 1240, 07870 Skinnarby

60

.

Parkering Parkering

Evenemang

sö 19.2 kl. 16.00 -17.00

Lappträskvägen 1240, 07870 Skinnarby

Högmässa i Andreaskapellet

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
sö 19.3 kl. 16.00 -17.00

Lappträskvägen 1240, 07870 Skinnarby

Högmässa i Andreaskapellet

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
to 6.4 kl. 16.00

Lappträskvägen 1240, 07870 Skinnarby

Skärtorsdagens nattvardsmässa

Vi firar nattvardsmässa på Skärtorsdagen. Vi minns Jesu sista måltid med sina lärjungar, sina vänner.
sö 16.4 kl. 16.00 -17.00

Lappträskvägen 1240, 07870 Skinnarby

Högmässa i Andreaskapellet

Vi firar första söndagen efter påsk med högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
sö 21.5 kl. 16.00

Lappträskvägen 1240, 07870 Skinnarby

sö 16.7 kl. 16.00

Lappträskvägen 1240, 07870 Skinnarby

sö 17.9 kl. 16.00

Lappträskvägen 1240, 07870 Skinnarby

sö 19.11 kl. 16.00

Lappträskvägen 1240, 07870 Skinnarby