Ungdomskvällar

Ungdomar från årskurs 7 uppåt är hjärtligt välkomna. Hösten 2021 ordnas ungdomskvällarna på 3 ställen.

Liljendal onsdagar kl. 15-17.30 i Mariagården, Skolstigen 3

Lovisa torsdagar kl. 18-20.30 i prästgården, Alexandersgatan 11

Pernå fredagar kl. 18-21 i Sockenstugan, Pernåvägen 307

Följ oss på Instagram och Facebook på ungagricola.