Ungdomskvällar

Ungdomar från årskurs 7 uppåt är hjärtligt välkomna. Hösten 2020 ordnas ungdomskvällarna på 3 ställen.

Verksamheten börjar i höst vecka 36.

Följ oss på Instagram och Facebook på ungagricola.