Ungdomskvällar

Ungdomar från årskurs 7 uppåt är hjärtligt välkomna. Ungdomskvällarna ordnas på 3 ställen.

Liljendal tisdagar kl. 15-17.30 i Mariagården, Skolstigen 3. Säsongsöppning 6.9.

Lovisa torsdagar kl. 18-20.30 i prästgården, Alexandersgatan 11. Säsongsöppning 8.9.

Pernå fredagar kl. 18-21 i Sockenstugan, Pernåvägen 307. Säsongsöppning 9.9.

Följ oss på Instagram och Facebook på ungagricola.