Ungdomskvällar

Ungdomar från årskurs 7 uppåt är hjärtligt välkomna. Våren 2019 ordnas ungdomskvällarna på 2 ställen.


Varje torsdag kl. 18- 20.30 i Pernå prästgård, Backstensstrand 55, under tiden 10.1- 23.5.
Varannan fredag kl. 18 -21 i Tikva i Lovisa, Drottninggatan 22, dessa dagar: 26.4 & 10.5.


Kvällarna innehåller: spel, program, mat, dagens tanke och ibland gäster.