Ungdomskvällar

Ungdomar från årskurs 7 uppåt är hjärtligt välkomna. Hösten 2019 ordnas ungdomskvällarna på 3 ställen.

Måndag kl. 17- 20 i Liljendal prästgård, Eskilomvägen 1, under tiden 13.1- 11.5.

Torsdag kl. 18- 20.30 i Tikva i Lovisa, Drottninggatan 22, under tiden 16.1- 14.5.

Fredag kl. 18- 21 i Pernå prästgård, Backstensstrand 55, under tiden 17.1- 15.5.
 

Kvällarna innehåller: spel, program, mat, dagens tanke och ibland gäster.

Följ oss på Instagram och Facebook på ungagricola.