Ungdomskvällar

Ungdomar från årskurs 7 uppåt är hjärtligt välkomna. Hösten 2019 ordnas ungdomskvällarna på 3 ställen.

Måndag kl. 18- 20.30 i Liljendal prästgård, Eskilomvägen 1, under tiden 2.9- 9.12.

Torsdag kl. 18-20.30 i Tikva i Lovisa, Drottninggatan 22, under tiden 5.9- 12.12.

Fredag kl. 18- 21 i Pernå prästgård, Backstensstrand 55, under tiden 6.9 - 13.12.
 


Kvällarna innehåller: spel, program, mat, dagens tanke och ibland gäster.