Ledarutbildningen

Ledarutbildningen är för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpledare och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.
Utbildningen är tvåårig.

Hjälpis 1 hålls i regel varannan tisdag kl. 14.30-16.00 i Lovisa prästgård. I början träffas vi varje tisdag och efter det varannan vecka enligt ett schema som ges första gången. 

Välkommen med du som vill vara med på församlingens läger som ledare och ge en bra lägerupplevelse åt alla barn och ungdomar som deltar.