Hjälpledarutbildningen

Hjälpledarutbildningen är för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpledare och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.
Utbildningen är tvåårig.


Ny utbildning börjar den 3.9.2019 kl. 14.30-16 i Tikva i Lovisa, Drottninggatan 22.