Hjälpledarkursen

Hjälpledarkursen är för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpledare och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.
Utbildningen är tvåårig.

Välkommen med du som vill vara med på församlingens läger som ledare och ge en bra lägerupplevelse åt alla barn och ungdomar som deltar.

Tag kontakt med ungdomsarbetsledarna om du vill delta.