Musik

I Agricola svenska församling finns det alla möjligheter för dig att musicera tillsammans med någon av församlingens kantorer.


Agricolakören leds av John Emanuelsson och Camilla Wiksten-Rönnbacka, och tar emot nya sångare i alla stämmor.
Barnklangen i Lappträsk leds av Camilla Wiksten- Rönnbacka och John Emanuelsson
Gudstjänstkören leds av Sinikka Stöckell

Det finns dessutom möjligheter att ge egna förslag, så tveka inte, kontakta oss om du har en idé på något du vill framföra.

Om du vill börja sjunga i någon av körerna kontakta kör

Församlingen har dessutom en a Capella-grupp Vox Humana (som leds av John Emanuelsson) som man kan boka för konserter eller framföranden av olika slag. Tag kontakt med kantor John Emanuelsson.