Barnkörskonsert

Musikverksamhetens uppgift är att genom sång och musik förmedla det kristna budskapet i församlingen. Gudstjänstmusiken är central och församlingens musikgrupper medverkar i gudstjänstlivet. Musikverksamheten är ett stöd för alla verksamhetssektorer.

Babyrytmik och Knatterytmik
En sång-och musikstund i Krubban för föräldrar och barn. Ledare: Camilla Wiksten- Rönnbacka.
Camilla besöker de olika Krubban-grupperna regelbundet under terminen.

Barnklangen
En kör för barn i åk 0-6. Vi träffas onsdagar 14.15-15.00 och 15.15-16.00 i Församlingshemmet i Lappträsk. Barnklangen uppträder med sång under gudstjänster, sjunger under konserter och deltar i körresor. Du får själv bestämma till vilken grupp du kommer. Terminens sista övning hålls 11.12 med julknytkalas. Ledare: VeraTollander. 

Sångstund i Ligan
Öppen för alla i åk 0-6. Vi sjunger med Vera Tollander alla torsdagar kl. 14.30-15.00 i församlingshemmet i Lovisa.

Gudstjänstkören

En projektkör som samlas för att sjunga under Högmässor och andra musiktillfällen. Nya sångare välkomna med. Ledare: Camilla Wiksten-Rönnbacka.

Sånggruppen
En projektgrupp som samlas för att sjunga under Högmässor och vid andra musiktillfällen. Ledare: Camilla Wiksten-Rönnbacka.

 

Konserter
Läs om konserterna på hemsidan eller i teminsprogrammet