Barnkörskonsert

Musikverksamhetens uppgift är att genom sång och musik förmedla det kristna budskapet i församlingen. Gudstjänstmusiken är central och församlingens musikgrupper medverkar i gudstjänstlivet. Musikverksamheten är ett stöd för alla verksamhetssektorer.

Vilken är din favoritpsalm?
Vilken psalm skulle du vilja lyssna på?
Skicka in dina önskemål, så kanske just din favoritpsalm bandas in. Vi sänder veckans favoritpsalm snart.


Kommerntera gärna på församlingens FB-sida eller ta kontakt med Vera Tollander per e-post eller telefon.