Barnkörskonsert

Musikverksamhetens uppgift är att genom sång och musik förmedla det kristna budskapet i församlingen. Gudstjänstmusiken är central och församlingens musikgrupper medverkar i gudstjänstlivet. Musikverksamheten är ett stöd för alla verksamhetssektorer.

För barn i skolåldern;

Barnklangen
En kör för barn i åk 0-6 som träffas i Lappträsk och i Lovisa.
I Lappträsk på onsdagar kl. 14.15-15.00 och kl. 15.15-16.00 i Församlingshemmet, Lappträskvägen 24B.
I Lovisa på torsdagar kl. 15.30-16.15 i Församlingshemmet, Östra Tullgatan 6.

Barnklangen medverkar under följande evenemang;
* Familjemässa på Kyndelsmässodagen, söndag 2.2 kl. 13, Lovisa kyrka. 
* Familjeskoj i Lappträsk, lördag 29.2 kl. 11-14, Församlingshemmet. 
   Barnklangen sjunger kl. 12.
         - Lotteri, Maletköttsoppa, våfflor och pyssel - Till förmån för Gemensamt Ansvar. 
* Vi får säga pappa - en nattvardsmässa på barnens språk, Palmsöndagen 5.4 kl. 13, Pernå kyrka
* Det största påskÄgget - En påskmusikal, söndag 26.4 kl. 12.15, Borgå domkyrka.
  Barnklangen sjunger tillsammans med barnkören Diskanten från Borgå svenska domkyrkoförsamling. Körerna träffas för övning kl. 10.00 i Lilla kyrkan, Borgå.
Musikalen är skriven av Maria Sandell och Linda Söderholm Gustafsson. 

PsalMedaljeSkoj
Man väljer psalmer från Psalmedaljeskojs psalmlista. Deltagargruppen övar dem och sjunger dem för församlingens kantor. När eleverna i en deltagargrupp har lärt sig 10 psalmer får varje elev en sångfågelpins i pris. Valörerna är brons, silver och guld. Psalmedaljeskoj riktar sig främst till årskurs 3 och 4, men andra årskurser får naturligtvis också vara med.
Mera information under PsalMedaljeSkoj, eller från Vera och på sidan;
https://skolanochkyrkan.evl.fi/material/aktuellt/psalmedaljeskoj/

 

För vuxna;

Gudstjänstkören

En kör som samlas för att sjunga under Högmässor och andra musiktillfällen. Nya sångare välkomna med. Ledare: Camilla Wiksten-Rönnbacka.

Agricolakören

En kör som träffas torsdagar kl. 18 i Annagården, Kyrkvägen 14a. Ledare: Camilla Wiksten-Rönnbacka.


För alla;

Konserter
Under året 2020 firar vi den nyrenoverade Zachariassen-orgeln i Lovisa kyrka med en konsertserie. Invigningskonsert söndag 16.2 kl. 18.00 med organisterna Sixten Enlund och Pekka Suikkanen. Konserten inleds med en presentation av arbetet i bilder och text. Konserterna har fritt inträde, programblad 10€ för att understöda musikarbetet i församlingarna. Konsertserien pågår hela året och arrangeras i samarbete med Agricolan suomalainen seurakunta..