MISSIONSPROJEKT
NEPAL

Mission

Församlingens missionsprojekt är att stöda arbetet bland daliter i Nepal. Detta arbete strävar efter att hjälpa de lägsta kasten, daliterna, och andra etniska minoriteter. Målet med arbetet är att ge dem utbildning och annan hjälp så att de själva skall kunna förbättra sina levnadsförhållanden.

Vi får två gånger om året rapporter från arbetet i Nepal. Vill du ha nyhetsbrev av missionärerna, kan du skicka din epostadress till oss. Vi kan också få besök av personer som varit på plats eller av de missionärer som arbetar där.

Vill du stöda arbetet? Delta i de evenemang vi ordnar under året t.ex. lokala förmågor goes mission, missionskretsens lotteri mm.

Du kan också ta kontakt med den ansvariga prästen som kan ge dig ett kontonummer som du kan betala in på.

Vill du själv delta i insamlandet av pengar? Vi ordnar olika evenemang, vi har lotterier. Ta kontakt med den ansvariga prästen även om du vill vara med i arbetet rent konkret.

 

Gemensamt Ansvar

Vi samlar också in pengar till Gemensamt Ansvar insamlingen. Den inleds på kyndelsmässodagen (första söndagen i februari) och vi ordnar bl.a. luncher till förmån för insamlingen. En del av de insamlade medlen får vi tillbaka till församlingens diakoni. Största delen går till olika riksomfattande projekt både inom landet och utomlands. Dessa ändrar från år till år.

Korta videon om Nepal

Varje video har svensk text och behandlar olika problem som Finska Missionssällskapet försöker åtgärda.

Daliterna i Nepal reser sig ur diskriminering

Arbete för att förhindra barnäktenskap i Nepal 

Nepalesiska kvinnor sparar tillsammans 

Byborna i Pyauli i Nepal fick hjälp vid översvämning 

 

Nepalesiska Kesh, är dalit, och hör alltså till de lägre kasten. Kesh och det område där hon bor har fått stöd via det byutvecklingsprojekt som Finska Missionssällskapet stöder och som strävar efter att hjälpa Nepals lägsta kast. Intervjun med Kesh finns i bilagan.

 

YouTube-video