Kvinna och barn sitter på stenar
NEPAL

Mission

Församlingens missionsprojekt är att stöda arbetet bland daliter i Nepal. Detta arbete strävar efter att hjälpa de lägsta kasten, daliterna, och andra etniska minoriteter. Målet med arbetet är att ge dem utbildning och annan hjälp så att de själva skall kunna förbättra sina levnadsförhållanden.

Vi får två gånger om året rapporter från arbetet i Nepal. Vill du ha nyhetsbrev av missionärerna, kan du skicka din epostadress till oss. Vi kan också få besök av personer som varit på plats eller av de missionärer som arbetar där.

Vill du stöda arbetet? Delta i de evenemang vi ordnar under året t.ex. lokala förmågor goes mission, missionskretsens lotteri mm.

Du kan också ta kontakt med den ansvariga prästen som kan ge dig ett kontonummer som du kan betala in på.

Vill du själv delta i insamlandet av pengar? Vi ordnar olika evenemang, vi har lotterier. Ta kontakt med den ansvariga prästen även om du vill vara med i arbetet rent konkret.

Vi fortsätter med att stöda byaprojektet i Nepal.

 

 

 

Brev från Nepal

Läs regionchef Olli Pitkänens brev från Nepal, februari 2021 

 

 

Korta videon om Nepal

Daliterna i Nepal reser sig ur diskriminering

Arbete för att förhindra barnäktenskap i Nepal 

Nepalesiska kvinnor sparar tillsammans 

Byborna i Pyauli i Nepal fick hjälp vid översvämning 

Varje video har svensk text och behandlar olika problem som Finska Missionssällskapet försöker åtgärda.

 

Nepalesiska Chandrakala, är en kvinna som kämpar mot barnäktenskapen i sin hemtrakt i södra Nepal. Chandrakala och hennes hemby har fått stöd via det byutvecklingsprojekt som Finska Missionssällskapet stöder och som strävar efter att hjälpa Nepals lägsta kast. Intervjun med Chandrakala finns i bilagan.
 

Nepalesiska Shanti, som är dalit, alltså hör till den lägre kasten. Shanti och det område där hon bor har fått stöd via det byutvecklingsprojekt som Finska Missionssällskapet stöder och som strävar efter att hjälpa Nepals lägsta kast. Intervjun med Shanti finns i bilaganIntervju med Shanti 
 

Tag kontakt

Kaplan, tjänstledig tom. 30.4.2024

Finska missionssällskapet

Läs mera om Finska missionssällskapet, www.finskamissionssallskapet.fi

Nyhetsbrev kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/nyhetsbrev

Tidningen Mission, som är helt gratis, kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/tidning

Missionärernas nyhetsbrev kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/brev

Vår Facebooksida finns här: www.facebook.com/finska.missionssallskapet