Adresser vid sorg

Vill ni uppmärksamma en persons bortgång genom en inbetalning till förmån för Liljendalområdets blomsterfond eller Lappträskområdets minnesfond? Ta kontakt med församlingens kansli i Lovisa. Där säljer vi adresserna.
Dessutom säljs adresser också i Lappträsk av Järnhandeln Österholm samt banken och i Liljendal av Sale och café Lilja samt av begravningsbyrå Lindqvist i Lovisa.
Vi kan också ta med adresser till olika evenemang, tag i så fall kontakt med församlingskansliet.