Församlingens minnesadresser

Vill du uppmärksamma en persons bortgång med en minnesadress? Köp en av församlingens minnnesadresser och intäkterna går till Lappträskområdets minnesfond, Liljendalområdets blomsterfond, församlingens testamentsfond för verksamheten i Agricola svenska församling  (Pernå och Strömfors minnesadresser) eller till Minnesfonden för Andersby begravningsplats (Hommansby Marthaförening).

Köp på nätet

Du kan enkelt  köpa en minnesadress via nätet och församlingen ordnar så att adressen kommer till begravningen. Vi skriver ut adressen i den form vi får in uppgifterna så var noggrann när du fyller i blanketten. 
Köp adressen senast på torsdag kl. 12 för att den skall hinna till veckoslutets begravning i Lovisa och Lappträsk. Om jordfästningen hålls annanstans behöver vi också en adressen vart minnesadressen skall skickas. Köp adressen i god tid.

Du betalar adressen genast, så ha bankkoderna framme.
Minnesadresserna kostar:
10€+2€ expeditionsavgift (begravningen är i Lovisa eller Lappträsk)
10€+4€ expeditionsavgift (begravningen är annanstas än i Lovisa eller Lappträsk)

 

Köp en adress via nätet där begravningen är i Lovisa eller Lappträsk  Öppna länk i ny flik(12 euro)

Köp en adress via nätet där begravningen är annanstans än i Lovisa eller Lappträsk Öppna länk i ny flik(14 euro)

 

Församlingens minnesadresser finns till salu i församlingskansliet i Lovisa och i begravningsbyrå Lindqvist i Lovisa, i Lappträsk av Järnhandeln Österholm (Lappträskområdets minnesfond) och Västra Kymmene Andelsbank (Lappträskområdets minnesfond) och i Liljendal i Sale Liljendal (Blomsterfonden för Liljendalområdet).


Kontakta församlingssekreterare Bettina Laaksonen tfn 044 722 9241 eller agricolaforsamling@evl.fi om det är något du undrar