Adresser vid sorg

Vill ni uppmärksamma en persons bortgång genom en inbetalning till förmån för Liljendalområdets blomsterfond, Lappträskområdets minnesfond eller Pernå minnesfond? Ta kontakt med församlingens kansli i Lovisa.

Adresserna finns till salu i våra caféer i Annagården, Lappträsk församlingshem, Liljendal Prästgård och Mikaelsstugen samt i församlingskansliet. 
Dessutom säljs adresser också i Lappträsk av Järnhandeln Österholm samt banken och i Liljendal av Sale och café Lilja samt av begravningsbyrå Lindqvist i Lovisa.


Vi kan också ta med adresser till olika evenemang, tag i så fall kontakt med församlingskansliet, tfn 044 722 9200 eller agricolaforsamling@evl.fi