Församlingsrådet

Församlingens församlingsråd leder församlingens verksamhet. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Kyrkoherden fungerar som ordförande för församlingsrådets möten. Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som församlingen tilldelas i budgeten.

Medlemmar i församlingsrådet i Agricola svenska församling 2023-2026
Emma Broman
Britta Dromberg
Görel Engström
Maria Fredriksson
Bo Lindfors
Mona Lindlöf
Kim Malms
Gerd Mattsson-Turku, viceordförande
Camilla Nylund
Kerstin Perttilä
Marie Wallén
Helen Westerholm

Stina Lindgård, kyrkoherde, ordförande

ersättare:
Kerstin Sjögård
Sten Staffans