Församlingsrådet

Församlingens församlingsråd leder församlingens verksamhet. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Viceordförande fungerar som ordförande för församlingsrådets möten. Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som församlingen tilldelas i budgeten.

Medlemmar i församlingsrådet i Agricola svenska församling 2019-2022

Mia Aitokari
Britta Dromberg
Görel Engström
Joel Enqvist 
Maria Fredriksson
Tove Heinonen
Karl-Johan Karlsson 
Karl-Magnus Lindfors, viceordförande
Mona Lindlöf
Thérèse Meriheinä
Gun Monto
Bertel Mårtenson

Stina Lindgård, kyrkoherde