LAPPTRÄSK LILLA KYRKA
 

Orgel: 1968, 1 manual + bihangspedal.

Disposition;
Holzgedackt 8′
Rohrflöte 4′
Flachflöte 2′
Scharf 2–3x.
Omfång: C–f3

Bihangspedal
Omfång: C–d1