Agricola svenska församlings tillgänglighetsutlåtande


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.agricolaforsamling.fi och har uppdaterats 10.09.2021.

Agricola svenska församling strävar efter att garantera likvärdig digital tillgänglighet för alla. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Utvärderingsmetoder

Agricola svenska församling bedömer tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:

  • Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet 

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsens tillgänglighetsstandard i dagsläget:

  • Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.


 

Webbplatsens icke-tillgängliga innehåll

Användarna kan ännu stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Ta kontakt med oss om du noterar problem på sidan som inte finns med i förteckningen.


Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar.

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):

Alla dokument på vår webbplats är för närvarande inte helt tillgängliga, Vi åtgärdar filerna så att de blir tillgängliga så fort som möjligt. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan.
(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

Otydligt namngivna länkar:

På vår webbplats finns en del länkar vars text inte tillräckligt väl beskriver vart länken leder. Vi håller som bäst på och modifierar länkarna så att de blir mer begripliga.
(WCAG 2.4.4)

 

Publikationssystemets tillgänglighetsbrister:

Tangentbordsmarkörens synlighet

WCAG 2.4.7

Möjlighet att med skärmläsarprogram hoppa förbi återkommande innehåll

WCAG 2.4.1

 

Omfattas inte av lagstiftningen

Kartor

På webbplatsen visas en del uppgifter med hjälp av en kartvy. Vägvisande information som presenteras med hjälp av kartor erbjuds i tillgänglig form på webbplatsen i form av text. Kartor som inte är avsedda för navigationsbruk omfattas inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

 

 
Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten på denna webbplats.


Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankettÖppna länk i ny flik
 

Per e-post till: agricolaforsamling@evl.fi
Per tfn 044 722 9241
Per post: Agricola svenska församling, Brandensteinsgatan 11, 07900 Lovisa, FInland

 

För publikationssystemet för webbplatsen och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons om publikationssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, använd blanketten nedan.

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankettÖppna länk i ny flik

Den målsatta tiden för att besvara respons är två veckor.


Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar.  Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flik. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer till växeln: 0295 016 000
Gör anmälan med webblankettÖppna länk i ny flik

 


Åtgärder som främjar tillgängligheten

Agricola svenska församling säkerställer tillgängligheten med hjälp av följande åtgärder:

  • Tillgängligheten är en del av vår verksamhetsidé.
  • Tillgängligheten hör till våra interna rutiner.
  • Vårt företag har en person som utsetts att ansvara för tillgängligheten.
  • Vår organisation har klara tillgänglighetsmål och ansvarsnivåer.
  • Vår organisation har fastställda metoder för kvalitetssäkring av tillgängligheten.

Kompatibilitet med webbläsare

Webbsidan har designats att vara kompatibel med följande webbläsare:

Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionen hos följande tekniker:

HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

 

Denna webbplats har uppdaterats efter att betydande förändringar gjorts.

30.7.2021