Ämbetsbetyg och släktforskning

Folkbokföringen sköts från 1.1.2021 av Kustens och Ålands centralregister, med servicepunkt i Borgå, Lundagatan 5. Servicepunkten nås per tfn 040 868 7190 och e-post crkr@evl.fi

Till centralregistret kan du vända dig i ärenden som gäller:

Ämbetsbetyg
Släktutredningar
Släktforskning

Länk till webblankett för beställning av ämbetsbevis

Priser

Prislistan för tjänsterna finns på Centralregistrets egen webbsida. Länk till Kustens och Ålands centralregisters nätsida