Ämbetsbetyg och släktforskning

Vid centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Centralregistret finns i Församlingskansliet, Drottninggatan 22, 07900 Lovisa. Församlingskansliet betjänar dig måndagar kl. 9-12 och 13-15 och tisdagar - torsdagar kl. 9-12.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver:

Ämbetsbetyg
Släktutredningar
Släktforskning

Du kan beställa ämbetsbevis med en elektronisk blankett.

Du når församlingen på tfn 044 722 9200 eller agricolaforsamling@evl.fi

 

 

Avgifter för intyg

Ett intyg som innehåller enstaka uppgifter om en församlingsmedlem (s.k. lever-intyg) är avgiftsfritt. Ett avgiftsfritt intyg innehåller endast basuppgifter om medlemmen själv– inga flyttningar, ingen personhistoria och inga övriga personer.

Om ett intyg innehåller andra uppgifter om medlemmen (till exempel om flyttning) eller uppgifter om maka/make, barn eller andra personer debiteras 9 euro för intyget. För att skicka intyget uttas en expeditionsavgift på 5,50 euro.

Ett intyg som baseras på uppgifter ur kyrkböcker i bokform, och som innehåller mer information än personens basuppgifter samt en enstaka flyttnings-, äktenskaps- eller dödsuppgift, kostar 30 euro. För att skicka intyget uttas en expeditionsavgift på 5,50 euro.

Om flera exemplar av intyget begärs samtidigt, och om uppgifterna för intyget hämtats från kyrkböcker i bokform eller digitaliserat material från dem, debiteras 30 euro för det första intyget. För ett andra intyg med samma innehåll, som behövs för samma ändamål eller för ett annat ändamål, debiteras 9 euro.

Avgifter för intyg för släktforskning

I släktforskning är utgångspriset för intyget 30 euro. Om informationssökningen och utfärdandet av intyget orsakar mer än 30 minuters arbete debiteras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften för ett intyg utfärdat för släktforskning är 15 euro för varje påbörjad halvtimme. För att skicka intyget uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

Avgifter för intyg för vetenskaplig forskning

För intyg som görs för vetenskaplig forskning är utgångspriset 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuters period. För att skicka intyget uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

 

För betalningspåminnelse uttas 5 euro.

 

Ämbetsbetygsavgifterna gäller från och med 1.5.2017.