Hindersprövning

Med hindersprövningen förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för vigsel. Sådana hinder kan vara nära släktskap, ett äktenskap som är i kraft eller att en person är minderårig.

Då ni tillsammans begär hindersprövning skriver ni under en försäkran att det inte föreligger hinder för äktenskap. Hindersprövning ska begäras senast sju dagar före vigseldagen. Om den ena parten är utlänning så kan prövningen ta längre tid, ibland flera veckor.

Då ni begär hindersprövning är det möjligt att hindersprövningen och/eller vigseln ska offentliggöras i gudstjänsten i församlingen. Då läser prästen i söndagens gudstjänst upp att paret har tänkt ingå äktenskap. Det kallas för lysning. Församlingen ber för paret som tillsammans med sina släktingar brukar delta i gudstjänsten.

Efter hindersprövningen får ni ett intyg över att det inte finns några hinder för äktenskap. Intyget tar ni med till vigselsamtalet. Prästen fyller i uppgifterna om vigseln, skriver under och ger den till församlingen efter vigseln. Uppgifterna förs in befolkningsregistret.

Intyget är i kraft i fyra månader så under den tiden ska vigseln ske. Om det gått mer än fyra månader så måste ni begära ett nytt intyg för er vigsel.

I Agricola svenska församling sköts hindersprövningen inför äktenskap av Kustens och Ålands centralregister, med servicepunkt i Sibbo, i Sibbo församlings utrymmen, Stora Byvägen 1. Mera info här Öppna länk i ny flik

Man kan också be om hindersprövning elektroniskt